2016 GLOBAL HEALTHCARE SUMMIT Lead by AAPI (USA) & GAPIO | NEW DELHI | INDIA
2016 GLOBAL HEALTHCARE SUMMIT Lead by AAPI (USA) & GAPIO | NEW DELHI | INDIA
2016 GLOBAL HEALTHCARE SUMMIT Lead by AAPI (USA) & GAPIO | NEW DELHI | INDIA
Organizing Committe
Chief Patron
 • Hon'able Shri J.P. Nadda, Union Minister of Health & Family Welfare Govt. of India
Patrons
 • Hon'able Ms. Sushma Swaraj, Union Minister for External Affairs
 • Hon'able Dr. Mahesh Sharma, Hon. Minister of Tourism
 • Hon’able Mr. Arvind Kejriwal, Chief Minister, Delhi
GHS 2015 Main Organizing Committee
 • Dr. Seema Jain, President – AAPI 2015 - 2016 (Chair, GHS 2016)
 • Mr. Anwar Feroz (Hon. Advisor)
 • Dr. Ajay Lodha
 • Dr. Gautam Samadder
 • Dr. Naresh Parikh
 • Dr. Suresh Reddy
 • Dr. Arvind Pillai
 • Dr. Raj Bhayani
 • Dr. Thomas Alapatt
 • Dr. Atul Prakash
 • Dr. Jayant Barve
 • Dr. Naresh Trehan
 • Dr. Prof. Bipin Batra
 • Dr. D.S. Rana
 • Dr. Rajesh Upadhyay
 • Dr. K.K. Agarwal
 • Dr. A. Marthanda Pillai
 • Dr. Sanjay Jain
 • Dr. Narendra Gupta
 • Dr. Nishit Choksi
 • Dr. Mamta Jain
 • Dr. Shashank Joshi
 • Dr. Sunder Mudaliar
 • Dr. Shubnum Singh
 • Dr. Deepali Bhardwaj
 • Dr. Purvish Parikh
 • Dr. Narendra Saini
 • Dr. Harish Bhalla
 • Dr. Shakti Gupta
 • Dr. Sundeep Mishra
 • Dr. H.K. Chopra